Tax & Customs

Highlights Prinsjesdag 2014

Gisteren, op Prinsjesdag 2014, heeft het kabinet onder andere het wetsvoorstel Belastingplan 2015 en de brief “Keuzes voor een beter belastingstelsel” ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin worden de contouren voor het economisch landschap en de fiscale maatregelen geschetst. In… Read More ›

Investeringsfaciliteiten in Nederland

Nederland stimuleert innovatie en ondernemerschap door specifieke investeringsfaciliteiten en een verlaagd vennootschapsbelastingtarief aan te bieden. Dit kan uw speur- en ontwikkelingskosten verlagen alsmede uw belastinggrondslag. In deze bijdrage vindt u een overzicht van de verschillende faciliteiten. Klik hier voor het… Read More ›

EU sancties tegen Rusland

Op 31 juli 2014 zijn beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren door de EU vastgesteld. De sancties voorzien in een wapenembargo, beperkingen op uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor tweeërlei… Read More ›

Nieuw Vastgoedbesluit

Op 30 september 2013 heeft de Belastingdienst een vernieuwd besluit over omzetbelasting en de levering en verhuur van onroerende zaken gepubliceerd. In het besluit wordt ingegaan op de gevolgen van de recente arresten van het HvJ EU inzake onder andere… Read More ›

Agressive international tax planning

De meest in het oogspringende recente ontwikkeling op internationaal fiscaal vlak is de aanpak van agressieve (internationale) fiscale structuren.  De afgelopen maanden hebben verschillende instanties zich verdiept in de herstructurering van het internationale fiscale landschap en zowel op nationaal en… Read More ›

Uitspraak kansspelbelasting

Hof Amsterdam heeft in juli 2012 uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1902) in hoger beroep in twee proefprocedures die werden gevoerd over de kansspelbelasting. Per 1 juli 2008 is het inkomen van speelautomaten niet meer belast met BTW maar wordt hierover kansspelbelasting geheven…. Read More ›