Dispute Resolution

Geen wettelijke grondslag, toch bestuursorgaan?

De Afdeling Bestuursrechtspraak verduidelijkt de publieketaakjurisprudentie na conclusie A-G Inleiding Het begrip bestuursorgaan is één van de centrale begrippen in het bestuursrecht. Alleen tegen beslissingen van bestuursorganen staat namelijk rechtsbescherming open. Op grond van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”)… Read More ›

Aansprakelijkheid in het kader van Rome II

Deze presentatie gaat in op het toepassingsgebied en de bijzondere conflictregels van het Rome II verdrag, in het bijzonder in het kader van productaansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking/onverschuldigde betaling, precontractuele aansprakelijkheid en prospectusaansprakelijkheid. Klik hier voor de hele presentatie     Dit… Read More ›