Corporate & Notary

De ‘vergeten’ 403-verklaring

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 23 juli 2014 dat de voorwaarden voor intrekking van een aansprakelijkheidsverklaring (”403-verklaring”) en beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid strikt dienen te worden toegepast (Hof Amsterdam 23 juli 2014, nr. 200.142.777/01 OK (GHAMS:2014:2887)). Kort… Read More ›

De 403-verklaring in vogelvlucht

De 403-verklaring In het algemeen wordt een 403-verklaring afgegeven door een moedermaatschappij om een dochtermaatschappij vrij te stellen van de publicatieplicht van haar jaarrekening. Door het afgeven van een 403-verklaring stelt de moedermaatschappij zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de uit… Read More ›

REMIT in Nederland geimplementeerd

In deze bijdrage komen drie verwante onderwerpen aan bod. Op 9 juli 2013 is de REMIT, de Europese Verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, geïmplementeerd in Nederland. Ingegaan wordt op de wijzigingen die de implementatiewet… Read More ›