Commercial

Aansprakelijkheid in het kader van Rome II

Deze presentatie gaat in op het toepassingsgebied en de bijzondere conflictregels van het Rome II verdrag, in het bijzonder in het kader van productaansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking/onverschuldigde betaling, precontractuele aansprakelijkheid en prospectusaansprakelijkheid. Klik hier voor de hele presentatie     Dit… Read More ›

Kooprecht en softwarelicenties

Op 27 april 2012 heeft de Hoge Raad een opvallend arrest (ECLI:NL:PHR:2012:BV1301) gewezen over de koop van software licenties. Hierin werd bepaald dat op overeenkomsten tot aanschaf van standaard computerprogrammatuur voor niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een… Read More ›